Επικοινωνία


Σκλαβεροχώρι Καστελλίου
Πεδιάδος, Τ.Κ. Ηράκλειο - Κρήτης

Τηλ: +30 28910 32912

Fax: +30 28910 32371

Email: info@pro-ad.gr